Aanmelden

Aanmelden is mogelijk zodra uw peuter twee jaar is geworden. De minimum leeftijd voor toelating is tweeënhalf jaar. 

Om uw kind te kunnen inschrijven wordt een bedrag van 10 euro inschrijfgeld van u gevraagd. Dit bedrag dient vooraf te worden overgemaakt.

  • Inschrijfgeld Locaties Barneveld (Bloemendaallaan en Parmentierstraat) op:

Rekeningnummer IBAN NL50 RABO 0101 4115 88 ten name van Kip Kakel.

  • Inschrijfgeld Locatie Scherpenzeel op:

Rekeningnummer IBAN NL85 RABO 0334 6553 15 ten name van Kip Kakel.

De meeste kosten die voor de peuterspeelzaal gemaakt worden, moeten betaald worden uit de ouderbijdrage.

De tarieven van de ouderbijdrage per 1 januari 2021 en de bijbehorende uitleg vind u hier op onze website.

U kunt zich online aanmelden via dit formulier. Na het invullen en versturen verschijnt een bevestiging dat de aanmelding door ons is ontvangen.

Wanneer eindigt de plaatsing van uw kind?

De plaatsing van uw kind eindigt op de einddatum die vermeld staat in de plaatsingsovereenkomst. Deze overeenkomst ontvangt u zodra uw kind door ons wordt uitgenodigd. Wilt u de plaatsing op een ander moment laten beëindigen dan kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar info@kipkakel.nl Voor het eerder beëindigen houden wij een opzegtermijn van twee maanden aan.