Als uw kind van de peuteropvang naar de basisschool gaat, dan geeft de peuteropvang informatie door aan de basisschool. Welke informatie is dat?

De peuteropvang geeft de volgende gegevens over uw kind aan de basisschool:

  • de basisgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum;
  • wel of geen VVE-indicatie;
  • informatie over de ontwikkeling van uw kind.

Meer informatie over de overdracht en het kinddossier kunt u krijgen van uw peuteropvangorganisatie.