Hoe werkt de peuteropvang?

Alle peuteropvangorganisaties werken op een vaste manier. Iedere peuter krijgt een gelijk aanbod dat past bij  zijn of haar niveau. Een kindvolgsysteem volgt de totale ontwikkeling van uw kind. Het houdt de stappen in de ontwikkeling van uw kind bij en legt deze vast in het kinddossier.