Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag. Wat moet ik betalen?

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u een bedrag aan de peuteropvangorganisatie waarop automatisch al een bijdrage van de gemeente is afgetrokken. Voor het berekenen van de gemeentelijke bijdrage kijkt de gemeente naar de hoogte van uw inkomen. De gemeente gebruikt daarvoor de tabel voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U hoeft hiervoor niet naar de gemeente. De kinderopvangorganisatie regelt dit voor u. U hoeft alleen maar bij peuteropvangorganisatie twee formulieren in te leveren:

  1. Het formulier ‘Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’. Dit formulier kunt u downloaden op de website van de peuteropvangorganisatie of bij hen aanvragen.

Een inkomensverklaring.  Op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl leest u hoe u aan een inkomensverklaring komt.