Wat is een LRKP-nummer en waar vind ik die?

Iedere peuteropvangorganisatie heeft een eigen LRKP-nummer. LRKP staat voor Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Vanaf november 2017 vindt u op de website www.lrkp.nl het nummer van uw peuteropvangorganisatie. Vanaf november 2017 vindt u dit nummer ook op de website van uw peuteropvangorganisatie.