Zijn er afspraken over de peuteropvang in de gemeente Barneveld?

Ja, de gemeente en de peuteropvangorganisaties hebben samen afspraken gemaakt over de inhoud van peuteropvang in de gemeente Barneveld. Het gaat dan over de duur van de opvang, het aanbod en de kwaliteit. Wat die afspraken zijn, leest u hieronder.