Klachten

Peuterspeelzaal Kip Kakel was aangesloten bij de Provinciale Klachtencommissie Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening en Kinderopvang (WMK) in Gelderland en Overijssel (Spectrum CMO Gelderland). Dit was een onafhankelijke klachtencommissie. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst in november 2015 is deze commissie ontbonden. Reden hiervoor is dat er voor de Kinderopvang een landelijke Geschillencommissie is opgezet, waarbij o.a. alle peuterspeelzalen zich dienden aan te sluiten. Vanaf 1 januari 2016 is Peuterspeelzaal Kip Kakel hier ook bij aangesloten.

Mocht u een probleem of zorg hebben dan kunt u direct opnemen met de Geschillencommissie. Het heeft onze voorkeur dat u uw klacht in eerste instantie bespreekt met de pedagogisch medewerkster. Het samen bespreken van de zaak biedt vaak al duidelijkheid . Komt u er samen niet uit dan zal de pedagogisch medewerkster u doorverwijzen naar de directie. Zij kunnen nog eens met frisse ogen naar de kwestie kijken, beide partijen afzonderlijk horen (hoor en wederhoor toepassen), een bemiddelende rol spelen of alsnog een oplossing aandragen.

Als u er met ons niet uitkomt en een klacht wilt indienen bij de De Geschillencommissie, dan vindt u de procedure die u moet volgen in het reglement op de website van de geschillencommissie.

We benadrukken dat we hopen dat het zo ver niet hoeft te komen. Dienstbaarheid aan ouders en kinderen staat bij ons voorop. Om de verantwoordelijkheid voor hun kind met een gerust hart over te dragen aan de peuterspeelzaal, moeten de ouders immers vertrouwen hebben in de wijze waarop er met hun kind wordt omgegaan!

Bekijk hier onze interne klachtenregeling