Veelgestelde vragen

Waarom deze verandering?

Waarvoor is de wet Harmonisatie?

De wet Harmonisatie wil peuters een goede basis geven. Door de harmonisatie gaan de peuterspeelzalen en de kinderopvang werken met dezelfde kwaliteitseisen. In de peuteropvang kunnen de kinderen zich spelenderwijs ontwikkelen en goed voorbereiden op de basisschool.


Hoe is de peuteropvang in de gemeente Barneveld geregeld?
Wat is peuteropvang in de gemeente Barneveld?

In de gemeente Barneveld is peuteropvang: de peuterspeelzalen en de kinderopvang. Alle peuters van 2,5 tot 4 jaar kunnen terecht bij de peuteropvang.

Hoeveel uur en dagdelen peuteropvang is voor mijn kind mogelijk?

De peuteropvang bestaat uit dagdelen van 3,5 uur. U kunt minimaal 1 dagdeel (3,5 uur) en maximaal 2 dagdelen (7 uur) per schoolweek afnemen. Een peuter met VVE-indicatie krijgt een 3e dagdeel (3,5 uur) extra.

Hoeveel weken peuteropvang is er ieder jaar voor mijn kind beschikbaar?

40 weken op jaarbasis.

Hoe werkt de peuteropvang?

Alle peuteropvangorganisaties werken op een vaste manier. Iedere peuter krijgt een gelijk aanbod dat past bij  zijn of haar niveau. Een kindvolgsysteem volgt de totale ontwikkeling van uw kind. Het houdt de stappen in de ontwikkeling van uw kind bij en legt deze vast in het kinddossier.

Als uw kind van de peuteropvang naar de basisschool gaat, dan geeft de peuteropvang informatie door aan de basisschool. Welke informatie is dat?

De peuteropvang geeft de volgende gegevens over uw kind aan de basisschool:

  • de basisgegevens zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum;
  • wel of geen VVE-indicatie;
  • informatie over de ontwikkeling van uw kind.

Meer informatie over de overdracht en het kinddossier kunt u krijgen van uw peuteropvangorganisatie.


Hoe zit het met mijn kind met VVE-indicatie?
Mijn kind heeft een VVE-indicatie. Is het verplicht om 3 dagdelen af te nemen?

Het is niet verplicht, maar we raden het u wel aan. Uw kind heeft een VVE-indicatie omdat het consultatiebureau denkt dat het extra aanmoedigen van uw kind goed is voor zijn of haar ontwikkeling. Als uw kind drie keer in de week naar de peuteropvang gaat, dan krijgt het de beste kansen. De gemeente Barneveld vindt dat de kosten geen belemmering mogen zijn, daarom betaalt de gemeente Barneveld de kosten voor het extra 3e dagdeel voor u. U hoeft dit 3e dagdeel dus niet zelf te betalen.

Mijn kind heeft nu een VVE-indicatie blijft. Blijft dit ook zo na de harmonisatie?

Ja, ook na de harmonisatie houdt uw kind de VVE-indicatie.

Mijn kind heeft geen VVE-indicatie, maar gaat nu wel 3 dagdelen naar de peuteropvang. Mag dit?

Ja, uw kind mag 3 dagdelen naar de peuteropvang blijven komen.
Kijkt u wel goed naar de kosten. Zie hieronder.


Wat moet ik betalen voor de peuteropvang?
Wat betaal ik voor de peuteropvang?

Vanaf 1 januari 2018 betaalt u het bruto-uurtarief van € 7,45 voor peuteropvang (voorlopig vastgesteld). Netto-uurtarief is afhankelijk van uw inkomen.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Kijk of de website www.toeslagen.nl of u recht heeft op kinderopvangtoeslag. U leest daar ook meer over kinderopvangtoeslag aanvragen, veranderingen doorgeven en hoe u een proefberekening kunt maken.

Wat is een LRKP-nummer en waar vind ik die?

Iedere peuteropvangorganisatie heeft een eigen LRKP-nummer. LRKP staat voor Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Vanaf november 2017 vindt u op de website www.lrkp.nl het nummer van uw peuteropvangorganisatie. Vanaf november 2017 vindt u dit nummer ook op de website van uw peuteropvangorganisatie.

Mijn kind gaat nu naar de gastouderopvang/kinderopvang en ik ontvang kinderopvangtoeslag. Krijg ik na de harmonisatie op 1 januari 2018 voor deze peuteropvang ook kinderopvangtoeslag?

Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Voor kinderen van 0 – 4 jaar ontvangt u een maximum aantal uren van  140% van de minst werkende ouder.

Een voorbeeld:
De minst werkende partner werkt 24 uur. U heeft dan recht op 33,6 uur kinderopvangtoeslag per week voor uw kind (24 uur x 1,4). Als uw kind twee dagen van 10 uur in de week naar het kinderdagverblijf gaat en 1 dagdeel van 3,5 uur naar de peuteropvang, dan gaat uw kind in totaal 23,5 uur naar de opvang. U blijft daarmee binnen het maximaal aantal uren van 33,6 uur.

Ik heb geen recht op kinderopvangtoeslag. Wat moet ik betalen?

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u een bedrag aan de peuteropvangorganisatie waarop automatisch al een bijdrage van de gemeente is afgetrokken. Voor het berekenen van de gemeentelijke bijdrage kijkt de gemeente naar de hoogte van uw inkomen. De gemeente gebruikt daarvoor de tabel voor de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. U hoeft hiervoor niet naar de gemeente. De kinderopvangorganisatie regelt dit voor u. U hoeft alleen maar bij peuteropvangorganisatie twee formulieren in te leveren:

  1. Het formulier ‘Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag’. Dit formulier kunt u downloaden op de website van de peuteropvangorganisatie of bij hen aanvragen.

Een inkomensverklaring.  Op de website van de Belastingdienst www.belastingdienst.nl leest u hoe u aan een inkomensverklaring komt.

Mijn kind heeft een VVE-indicatie, hoeveel betaal ik dan voor het extra 3e dagdeel?

De gemeente Barneveld betaalt de kosten voor het extra 3e dagdeel. U hoeft dit 3e dagdeel dus niet zelf te betalen.

Mijn kind heeft geen VVE-indicatie, maar gaat nu wel 3 dagdelen naar de peuteropvang. Wat zijn de kosten van dit 3e dagdeel?

Uw kind mag 3 dagdelen naar de peuteropvang blijven komen.
Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan regelt u dit zelf via de Belastingdienst.
Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, dan betaalt u het volledige 3e dagdeel zelf. De gemeente geeft voor dit dagdeel geen bijdrage.